SAL7382, Act: V°98.2 (194 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°98.2  
Act

Transcription

2013-01-08 by Dirk De Wever
Want hubrecht de smet als p(ro)cur(eur) d(er) wed(uwe) ghijsbrechts wijlen lobbe/
geleyt nae des(e) stadt recht uut crachte va(n) scep(enen) br(ieven) va(n) loven(en)/
tot allen den goede(n) have en(de) erve willems lobbe soe wair/
die gelege(n) sijn hem met brieve(n) va(n) des(e) stat gescr(even) aende(n) meye(r)/
van campenhout oft sijne(n) stadhoude(re) te wespelair alle de selve/
goede behoir(lijck) heeft doen leve(re)n oft gielijse eveloege in sijnen/
name en(de) den selve(n) willem(me) en(de) sijne(n) wynne alle de selve/
dach van rechte doen besceyden te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) oft zij hen d(air) tegen hadden/
willen oppone(re)n tot welken dage tot op heden v(er)streke(n)/
sij niet gecompar(er)t en sijn noch p(ro)cur(eur) va(n) hue(re)n wegen/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) vand(er) wed(uwe) (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt/
v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij cleernissen des voirs(creven) giel(ijse) eveloege des(e)/
stadt bode behoir(lijck) hadde gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dach besceydinge geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse/
soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vand(er) voirs(creven) wed(uwe) niet en comt/
ten opstane va(n) meye(r) en(de) scep(enen) dat men d(er) selv(er) wed(uwe) vand(en)/
voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht va(n) hue(re)n scep(enen) br(ieven) etc(etera)/
alsoe v(er)re etc(etera) in sca(m)pno septe(m)br(is) iiii/
ContributorsJos Jonckheer , Sabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts