SAL7382, Act: V°99.1 (198 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°99.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) joes metsijs smet heeft gekint ontfange(n) te hebben(e) t(er) goed(er)/
rekeni(n)gen vanden executeurs vanden testame(n)te wijlen he(re)n/
jans uute(n) lyemi(n)gen ridders als vanden wercke tande(re)n tijde(n)/
bij zijne(n) vad(er) begonst te maken(e) inden o(m)meganck vande(n) chore/
van sinte pet(er)s te loven(e) dwelc de selve joes oft god wilt/
volmaken sal de p(ar)ceelen va(n) penni(n)gen nae bescr(even) te weten(e)/
yerst die ix r(inssche) gul(den) die wijlen sijn vad(er) sculdich bleeff/
van sijne(n) wercke die hij te vele gehave(n) hadde opt oude/
werck It(em) noch xv r(inssche) guld(den) va(n) arnoldo kyp medeexecuteur/
vanden selve(n) testame(n)te En(de) noch van janne vand(er) paelt/
acht r(inssche) gul(den) all gerekent te lx pl(a)c(ken) brab(ants) in mynd(er)nissen/
vanden nyeuwe(n) wercke dwelc de selve joes aengenome(n)/
heeft te maken(e) te weten(e) elck l(i)b(ra) dair aff om ii st(uver) i bl(an)c/
Geloven(de) de selve joes tselve werck volmaict te leve(re)n/
te kersmisse naistcomen(de) en(de) ombegrepen te lichtmisse d(air) nae/
volgen(de) behalven oick dat hem allinsken betalinge gebue(re) van/
sijnen reste cor(am) hove burg(imagistr)[o] septe(m)br(is) iiii
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Sabrina Keyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts