SAL7383, Act: R°14.1 (23 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1489-07-14

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat de voirscr(even) persoene(n) behalve(n)/
mathijs mi(n)ne ende roelof preyma(n)s hebben geconstitueert/
gesedt volcomen macht procuracie ende auctoriteyt gegeven/
den voirscr(even) mathijse mi(n)ne ende roelove preymans aut/
alle hue(r) saken questien ende gescillen die zij uutstaen(de)/
moege(n) hebben oft hebbe(n) zullen moege(n) uut saken vande(n) voirs(creven)/
goeden gebleven nae de doot des voirs(creven) wilen henr(ix) preymans/
alle hue(r) jairguld(en) sculden opcomi(n)gen ende vervallen goede/
beruerlijck ende omberuerlijck wair die gelege(n) zijn oft bevonde(n)/
zulle(n) wordde(n) te verwae(re)n te manen teysschen optebue(re)n ende/
tontfangen (et)c(etera) in meliori forma Promitt(entes) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt