SAL7383, Act: R°14.2-V°14.1 (24 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°14.2-V°14.1  
Act
Date: 1489-07-15

Transcription

2019-07-28 by Walter De Smet
Nae dien dat op heden bijden raide vand(er) stadt zijn geweest/
jan leemans jan vondermans jan de pape en(de) meer ande(r)/
pechteneers int gemeyne vande(n) blauwe(n)putte vand(en) lande(n) d(air)/
omtr(ent) binne(n) der vryh(eit) liggen(de) geven(de) te kynnen hoe dat hen/
niet moegelic en wae(re) de vruchten inde velden staen(de) inne te/
doene het en wae(re) met warden ende stercker hant te p(er)de oft/
te voete tegen de viande en(de) wed(er)p(ar)tien die hen soude(n) moege(n)/
bescadige(n) bove(n) den brant en(de) ande(r) scade(n) die zij gelede(n) hadde(n)/
Bege(re)nde alsoe assisten(cie) van hue(re)n meeste(re)n in dien vanden/
costen ende lasten die zij vand(en) zelv(en) warde(n) zoude(n) moete(n)/
geve(n) ende betalen p(rese)nte(re)nde de vruchte(n) inne te doene/
ende hue(re)n meeste(re)n de hellicht van alle(n) vruchte(n) te late(n)/
volge(n) voir hue(re)n pacht oft halve(n) pacht soe hen des beliefde/
Bege(re)nde oic datme(n) hen oepene(n) zoude de dorpstrateporte/
om cort(er) ende zekerlik(er) te moege(n) inne vae(re)n met meer/
worden in dien bij hem ald(air) geallig(er)t Es den selve(n) uutge/
sproke(n) ende geseecht bijd(er) stadt nae zeke(r) co(nfis)cacien en(de)/
woirde(n) met hen d(air)op gehadt va(n) heur(en) meyni(n)gen dat zij de/
voirs(creven) vruchte(n) inne doen zoude(n) ende d(air)toe warde(n) neme(n)/
t(er) redeliker wijs hen behoeffelic wesende het wae(re) de/
ruyte(re)n hier binne(n) bij avise va(n) m(ijn) hee(re) va(n) chanterain oft ande(re)/
Ende de zelve vruchte(n) inne gedaen zijnde aengaen(de) den/
costen vand(en) zelv(en) warde(n) salmen d(air)inne doen tussche(n) de/
meesters ende pechtene(re)n dat elc reden(en) zal moege(n) hebbe(n)/
d(air)af te vreden te zijne van des de zelve pechtene(re)n/
dairaf zulle(n) moegen verleet hebbe(n) Ende oic vand(en)
//
voirs(creven) huer(en) p(rese)ntacien zoeme(n) bevi(n)den zal behoiren(de) ende es den/
zelve(n) geseeght datmen hen aengaen(de) der ouv(er)tue(re)n vand(en) voirs(creven)/
poirte(n) bijstantich(eit) doen zal In consilio opidi julii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt