SAL7383, Act: R°140.2-V°140.1 (207 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°140.2-V°140.1  
Act
Date: 1489-11-28

Transcription

2021-04-08 by Walter De Smet
Want jan van hulslair als geleydt na des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle(n) den goeden/
beyde have en(de) erve henrix wijle(n) va(n) nuroode/
soe wair die belege(n) zijn hem oft pauwelse bierma(n)/
deser stadt bode in zijne(n) name met brieve(n)/
van deser stadt gescreve(n) aende(n) drossete van/
rotselair oft zijne(n) stadthoude(r) alle deselve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) den erfgename(n)/
des voirs(creven) wijle(n) henrix dach van rechte bescheid(en) te compare(re)n inde bancke voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft zij hen d(air)tege(n) wille(n) hadde(n) wille(n)/
oppone(re)n ald(air) zij op hede(n) als ten v(er)strekene(n)/
daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch procuroer/
van hue(re)n wege(n) hen d(air)tege(n) oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleyde(n) altijt comp(ar)e(r)ende en(de) trecht voirt/
v(er)sueken(de) Soe hebbe(n) scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manisse(n)/
tsmeyers nae dat hen bij r(ap)poorte des voirs(creven) boede(n)/
behoirlijck gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dach besceydi(n)ge geschiet te zijne gewesen voi(r)e een/
vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleyde(n) niet/
en compareert ten opstaene tsmeyers ende der/
scepen(en) datme(n) den selven geleyden houde(n) soude
//
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende/
leveringe(n) alzoe verre alst noch voi(r)e scepen(en) come(n)/
es In scampno novembr(is) xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt