SAL7383, Act: R°148.2-V°148.1 (223 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°148.2-V°148.1  
Act
Date: 1489-12-04

Transcription

2021-04-21 by Walter De Smet
It(em) es de voirs(creven) goedinghe geschiet tot dier/
meyni(n)ge(n) dat de voirs(creven) henrick de zone egeen/
va(n)d(en) voirs(creven) goede(n) sonder consent van sinen/
vad(er) v(er)sette(n) v(er)coepe(n) belaste(n) oft v(er)tiere(n) en sal moge(n)/
in egeend(er) wijs mer allet tgeene des va(n) dien/
met zijns vad(er)s voirgae(n)de wille en(de) consente/
v(er)tiert oft belast soude moge(n) werdde(n) dat dat/
bij goedinge(n) vande(n) selve(n) vad(er) uut crachte/
vander voirs(creven) goedinge(n) gebue(re)n soude sond(er)/
dat deselve vad(er) uut crachte va(n)d(er) voirs(creven) goedi(n)ge(n)/
voird(er) recht totte(n) voirs(creven) goede(n) hebbe(n) sal dan
//
tvoirs(creven) v(er)cope(n) v(er)tiere(n) en(de) belaste(n) sond(er) sine(n) (con)sente/
te belette(n) Ende d(aer)enbove(n) dat hij mett(er) selv(er)/
goedinge(n) ende met v(er)cope oft belaste(n) va(n) enig(er)e/
der selv(er) goedinge(n) sal moge(n) neme(n) en(de) v(er)halen/
allet tgheene des deselve zijn zone he(m) van/
gheleende(n) ghelde oft and(er)ssins nu duechdelijck/
en(de) sond(er) fraude sculdich is oft sal moge(n) werdd(en)/
t(er) wettig(er) eedt desselfs henrix des vad(er)s eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt