SAL7383, Act: R°150.2 (227 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°150.2  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2021-04-23 by Walter De Smet
Want arnt van vlaslair als procur(eur) zijns moed(er)s/
als geleydt na deser stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans/
van boesschot soe wair die gelege(n) zijn hem met/
willem(me) vand(er) hofstadt meye(r) van aerschot alle/
de selve goede heeft doen leve(re)n ende de(n)selve(n) ja(n)ne/
van boesschot dach van rechte doen besceyden/
te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft hij hem dair tegen hadde willen/
oppone(re)n ald(air) hij op hede(n) als ten verstreken(en)/
daghe niet gecompareert en es noch procur(eur) va(n)/
zijne(n) wege(n) den voirs(creven) geleydde(n) compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versuecken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers na dat hen behoirlijck/
gebleke(n) heeft bij rescripte tsmeyers va(n) aerschot/
voirs(creven) de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydi(n)ge/
gewese(n) voir een vonnesse wair de wed(er)partie/
des voirs(creven) geleyden ten opstaene tsmeyers/
en(de) der scepen(en) niet en compareert datme(n)/
den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n)/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen voirs(creven) also v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) es In scampno/
decembr(is) v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt