SAL7383, Act: R°16.2-V°16.1 (33 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°16.2-V°16.1  
Act
Date: 1489-07-18

Transcription

2019-08-30 by Walter De Smet
Item peet(er) berix wonen(de) omtr(ent) ter bueken in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekint genome(n) te hebben(e) vanden voirs(creven) executuers de/
thiende d(er) voirscr(even) he(re)n ter bueken voirscr(even) gelege(n) gelijck/
jacop wile(n) va(n) ackendonck en(de) arnt machiels die gehouden/
hebbe(n) Te houde(n) en(de) te hebben(e) van sint jansmesse lestlede(n)/
eene(n) termijn va(n) xii jae(re)n lanck deen nae dander zonder/

//
middel vervolgen(de) Elx jairs d(air)enbynne(n) om ende voe(r) acht r(inssche)/
gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de) iii pl(a)c(ken) voe(r) elk(en) stuv(er) en(de) eene(n)/
steen vlas alle jaire te paessche(n) te betalen(e) en(de) te leve(re)n/
den voirscr(even) executue(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] met condicie(n) dat de voirs(creven)/
thiendene(r) alnoch bove(n) zijne pechtinge voirscr(even) sal moete(n)/
drage(n) en(de) betale(n) zijn paert en(de) porcie va(n) alsulke(n) vi[c]/
en(de) lx rinssche gulden(en) eens als joh(ann)es wile(n) vand(er) eyck(en)/
heeft moete(n) uuytlegge(n) en(de) betale(n) ten inne nemen(e) va(n) zijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijne en(de) dat al nae gelande vander pechtinge(n)/
en(de) thienden voirscr(even) en(de) oeck nae advena(n)t vande(n) ande(re)n/
pechtinge(n) d(er) goeden va(n) corbye voirs(creven) int generael Ende/
alle dese vorw(er)den cor(am) [vacat]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt