SAL7383, Act: R°163.2-V°163.1 (250 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°163.2-V°163.1  
Act
Date: 1489-12-12

Transcription

2021-05-08 by Walter De Smet
Nae dien dat op heden comen zijn bijde(n) raide va(n)d(er)/
stadt h(er) reyne(r) vand(er) elst prochiaen der kercke(n)/
va(n) sint jacops te loven(e) ende gielis van corbeke/
de jonge inde(n) name vand(en) selv(en) kercken t(er) eenre/
ende jan boxhoren met gheerde(n) de gruyte(re) t(er) ande(r)/
zijden als vand(en) rechte(n) vand(en) sepulturen ende/
kercrechte(n) der weduwe(n) wijlen ketseurs zust(er)/
des voirs(creven) jans welke rechte(n) de voirs(creven) p(ro)chiaen/
en(de) gielis begeerde uuytgereyct en(de) betailt te/
wordde(n) D(air)tege(n) de voirs(creven) jan boxhoren ende/
gheert de gruyte(re) questie hebben(de) vande(n) goede(n)/
ond(er) malcande(re)n seggen(de) en(de) leggen(de) alsoe de voirs(creven)/
scult deen op den ande(re)n mits rekeni(n)gen ende/
ande(re)n questien die zij tege(n) malcande(re)n uuytstaen(de)
//
hadden Es geappointeert dat de voirs(creven) jan en(de)/
gheert reken(en) souden en(de) v(er)lijcke(n) met malcande(re)n/
tusschen dit ende dijssendage naistcomen(de) ende/
de voirs(creven) sculde(n) vande(n) prochiaen ende kercke(n)/
voirs(creven) tussche(n) dan ende dijssendage d(air)nae volgen(de)/
te betalen(e) en(de) uuyt te reycken oft alsoe vele/
goede(n) bijden voirs(creven) ja(n)ne die de mania(n)cie d(air)af/
heeft v(er)cocht te wordden(e) en(de) maniere d(air)inne te/
vinden als dat die v(er)nueght en(de) betailt werdde/
Ende hadde(n) zij te weten(e) jan ende gheert/
enich gebreck tege(n) malcande(re)n dat zij dat sochte(n)/
met rechte In consilio opidi decembr(is) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt