SAL7383, Act: R°18.2-V°18.1 (37 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°18.2-V°18.1  
Act
Date: 1489-07-18

Transcription

2019-08-30 by Walter De Smet
It(em) claes molenpas in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genomen heeft van adriane(n) verheylwige(n) en(de) henr(icken) van/
vlaende(re)n als executuers vanden testame(n)te joh(ann)is wijle(n) vand(er)/
eyck(en) voirscr(even) de thiende te huldenberghe gelegen ind(en)/
derden schooff Te houden te hebbe(n) en(de) te gebruyck(en) va(n)/
sint jansmesse nu naestcomen(de) [lestleden] eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck/
deen nae dander zonder middel vervolgen(de) ende elx jairs/
d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) twee mudden vi halst(ere)n rox twee/
mudd(en) vi halst(ere)n even(en) een halst(er) t(er)wen en(de) een halst(er) g(er)sten/
d(er) mate(n) van loven(en) cu(m) va(nn)[o] et pe(n)na alle jae(re) te kersmesse/
te betalen(e) en(de) te loven(en) den voirscr(even) executue(re)n ten huyse vander/
proeftyen oft elde(r) dairt hen gelieve(n) sal te leve(re)n eene(n) solde(r)/
hoghe den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde/
dat de voirscr(even) thiendene(r) alnoch schuldich sal zijn te draghe(n)/

//
ende te betalen(e) bove(n) de pechtinge voirscr(even) zijn paert ende/
porcie van alsulk(en) vi[c] lx rinssche gulden(en) eens als de/
voirscr(even) joh(ann)es wijlen vand(er) eycken tot zijne(n) inne nemen(e) va(n)/
zijne(n) t(er)mijne heeft moet(en) uuytlegge(n) en(de) betale(n) en(de) dat nae/
gelande vander pechtinge(n) voirscr(even) en(de) oick nae advena(n)t/
vand(en) ande(re)n goeden van corbye voirscr(even) Item es vorweerde/
oft den voirscr(even) thiendene(r) bynne(n) den voirscr(even) t(er)mijne e(n)nighe/
schade toequame aende voirs(creven) thiende van hagelslaghe te(m)peeste/
oft gemeyne(n) orloghe dat in dien gevallen de voirs(creven) executeurs/
hem d(air)aff cortsel doe(n) sulle(n) gelijck ande(re) hee(re)n en(de) prelaten/
hue(re)n wynne(n) bove(n) ende beneden doen sulle(n) cor(am) [vacat]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt