SAL7383, Act: R°2.4 (5 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°2.4  
Act
Date: 1489-06-26

Transcription

2019-03-29 by Walter De Smet
It(em) pauwels vanden morte(re) zone wijlen jan nychasius/
v(er)sporct ende jan van maelcote alle molders hebbe(n) geloeft/
indivisim gheerde zeels als gezwoirne vand(en) molders ambachte/
vijff oude schilde te achtentwintich stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) voir/
den stuv(er) deen helicht dairaf binnen eenen jaer naestcomen(de)/
ende dander hellicht binnen eenen jae(r) dair nae [volgen(de)]/
te betalen(e) quolibet assecutu(m) Et prius cor(am) berghe?/
nausnyde(re) junii xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt