SAL7383, Act: R°212.2-V°212.1 (325 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°212.2-V°212.1  
Act
Date: 1490-01-12

Transcription

2021-10-25 by Walter De Smet
Item [gielis] van cav(er)soen in p(rese)ntia heeft gekindt ende/
gelijdt gehave(n) te hebben ende ontfange(n) va(n)de(n)/
edelen en(de) moegen(de) hertoge willem(me) hertoge te/
gulcke ende totte(n) berghe greve te ravensberghe/
hee(re) te heynsberghe te dyest te zichene (et)c(etera) ende/
dit uuyt handen mathijs vand(en) rode rintmeest(er)s/
des voirs(creven) hertoge(n) in zijne(n) voirs(creven) lande van diest/
de so(m)me van thien rinsgulden(en) uut saken vand(en)/
twintich rinsgulden(en) die de voirs(creven) gielis jairlijcx/
ende erffelijck heeft ende houden(de) es opde goede/
chijsen rinte(n) en(de) pachte(n) des voirs(creven) h(er)toge(n) v(er)crege(n)/
tege(n) he(re)n jacoppe wijlen greve van salmen bescreve(n)/

//
in zeke(re) scepen(en) brieve(n) van loven(e) ende ande(re) d(air)op/
gepasseert vallen(de) jairlijcx de twee t(er)mijne(n) te/
weten(e) deen hellicht d(air)af te bamesse en(de) dand(er)/
helicht te paessche(n) ende dit vand(en) t(er)mijne va(n)/
bamisse lestleden Bekinnen(de) hem de voirs(creven) gielis/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne van bamisse en(de) alle ande(re)n/
voirleden(en) t(er)mijne(n) van voe(r) den voirs(creven) bamisse v(er)schene(n)/
volcomelijc genoech gedaen te zijne Scelden(de) d(air)af/
quijte den voirs(creven) h(er)toge zijne(n) rintmeest(er) voirs(creven)/
hue(r) goede en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) cor(am)/
h(er)meys naus(nijdere) januarii xii
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt