SAL7383, Act: R°216.2 (335 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°216.2  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2021-10-30 by Walter De Smet
Item paesschijne shoeymakers in p(rese)ntia heeft/
gekindt en(de) gelijdt dat lijsbeth moeyen inde/
nyeuwe stove huer volcomelic v(er)nueght ende/
voldaen heeft van xxviii rinsgulden(en) die de/
selve lijsbeth der voirs(creven) paesschijne sculdich/
was uut saken van geleende(n) gelde Scelden(de)/
d(air)af quite der voirs(creven) lijsbette(n) hue(r) goede ende/
alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) Promitt(ens) null(atenus)/
alloqui sed war(andizare) prout cor(am) absoloens hove/
januarii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt