SAL7383, Act: R°64.2-V°64.1 (85 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°64.2-V°64.1  
Act
Date: 1489-09-05

Transcription

2020-05-19 by Walter De Smet
It(em) andries maricke zone wilen jacops woenen(de) tot/
heddeynez de welke in rechte steet voe(r) den hooge(n) raidt/
ons genad(ichs) he(re)n des rooms coni(n)cx tegen jaqueman buttijn/
van bovinez uut saken van drie peerden die den selve(n) andriese hier voirmaels dese orloge dueren(de) ontvreemt/
zijn geweest ende alhier ind(er) stadt geco(m)mert in p(rese)ntia/
heeft geloeft in handen hugens van udekem als lieuten(ant)/
des meyers van loven(e) tgewijsde al te voldoen(e) en(de) de/
voirs(creven) perden oft estimacie der zelv(er) te restitue(re)n in gevalle/
tselve met rechte alsoe bevonden wert behoiren(de) metgaders/
den costen van rechte die ind(en) selver saken souden moegen/
loepen Ende hier voe(r) es borge desselfs and(ries) lambert duffay/
wert int zweert Et p(ri)mus cor(am) berghe donct sept(embris) vi It(em) de voirs(creven) andries heeft geloeft den voirs(creven) lambeerde de/
so(m)me van tweehondert rinsgulden(en) t(er) manisse(n) van hem te/
betalen(e) tamq(uam) ass(ecutu)[m] om hem van alle(n) costen ende lasten/
hoedanich die soude(n) moege(n) wese(n) ende oic vande(n) p(ri)ncipale(n)/
opdat hij uut saken van dien in enige laste(n) quame om hem d(air)mede tontheffen(e) en(de) anders niet cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt