SAL7383, Act: R°68.1 (89 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°68.1  
Act
Date: 1489-09-09

Transcription

2020-05-19 by Walter De Smet
It(em) anth(oenis) v(er)naliten zone wijle(n) peet(er)s in p(rese)ntia heeft gekint/
ende gelijdt hem volcomelike(r) ende altemale geconte(n)teert/
ende vernueght te zijne van janne v(er)naliten zijne(n) oem/
van alle(n) alsulke(n) admi(ni)stracien gouv(er)nemente ende bewinde/
dat de selve jan gehadt heeft van inneheffen op bue(re)n/
ontfange(n) uuytgeve(n) vercoepen pe(n)neweerden oft anders/
in wat manie(re)n dat zij van des voirs(creven) anthoenis goede/
beruerlijck ende omberuerlijck hoedanich die zijn ende/
wair die gelege(n) zijn den selve(n) anth(oenis) gebleve(n) en(de) v(er)storve(n)/
bij ende nae de doot symoens wijle(n) m(er)ghet ende marien/
wijlen zijnder dochter huysvrouwe als zij leefde jans/
wijle(n) m(er)cels ende jans wijlen hubert en(de) goris zijnd(er)/
huysvrouwe(n) oud(er)vader ende oud(er)moeder des voirs(creven) anth(oenis)/
ende anders in wat manie(re)n ende van wat p(er)soene(n)/
hem die verstorve(n) ende gebleve(n) moege(n) zijn Beki(n)nen(de)/
de selve anth(oenis) dat de selve jan zijn oem hem va(n) allen/
dien ende des dien aencleeft volcome(n) rekeni(n)ge/
besceyt ov(er)leveri(n)ge bewijs genoech gedaen en(de) allessins/
tevreden gestelt heeft den selve(n) ende zij(n) erfgename(n)/
ende goede d(air)af quijtscelden(de) Promitt(ens) nullaten(us)/
alloqui S(ed) war(ans) cor(am) berghe hove septembr(is) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt