SAL7383, Act: R°74.2 (99 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°74.2  
Act
Date: 1489-09-18

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) h(er) machiel absoloens ridde(r) in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijdt/
gehave(n) te hebben ende ontfangen vanden edele(n) en(de) moegen(de)/
hertoge willem(me) h(er)toge te gulcke ende tottenberghe greve te/
ravensberghe hee(re) te heynsberghe te dyest te zichen(en) (et)c(etera)/
ende dit uuyt handen meest(er)s pet(er)s van thielt secretar(is)/
ons genad(ichs) he(re)n srooms coni(n)cx inde ca(n)celrie van braba(n)t van/
wege(n) mathijs van rode rintmeest(er) desselfs hee(re)n in zijnen/
voirscr(even) lande van dyest de so(m)me va(n) vierenvijftich rinsgul(den)/
uuyt saken van alsulke(n) xxxvi rinsgulden(en) die de voirscr(even)/
h(er) machiel jairlijcx ende erffelijck heeft ende houden(de) es/
opde goede chijsen rinte(n) ende pachten des voirscr(even) hertoge(n)/
vercrege(n) tegen he(re)n jacoppe wijle(n) greve(n) van salme(n) bescreve(n) in/
zeke(re) scepen(en) brieve(n) van loven(e) ende ande(re) d(air)op gemaect/
te twee t(er)mijne(n) te weten(e) deen helicht d(air)af te paessche(n)/
ende dand(er) helicht te bamisse ende dit van drie t(er)mijne(n)/
te weten(e) van paessche(n) int jair lxxxviii van bamisse/
d(air) nae volgen(de) ende van paessche(n) lestlede(n) Beki(n)nen(de) he(m)/
de voirscr(even) h(er) machiel vanden voirscr(even) drie t(er)mijne(n) ende/
van allen ande(re)n t(er)mijne(n) van voe(r) de voirscr(even) drie t(er)mijne(n)/
verschene(n) volcomelijck genoech gedaen te zijne scelden(de)/
d(air)aff quijte den voirscr(even) hertoge zijne goede meeste(re)n/
pete(re)n den rintmeest(er) des hertoge(n) voirscr(even) ende alle ande(re) des/
quitan(cie) behoeven(de) cor(am) hove donct septembr(is) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt