SAL7383, Act: R°79.2 (105 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°79.2  
Act
Date: 1489-09-23

Transcription

2020-08-15 by Walter De Smet
It(em) katlijne vande(n) abeele van ghendt heeft geloeft/
lijsbette(n) donckerma(n)s huysvr(ouwen) gielis eveloege seve(n) rinsgul(den)/
te lx pl(a)c(ken) tstuck ende achtien stuv(er)s te betalen(e) van nu/
voirtane alle weke(n) twee stuv(er)s tot dat de zesse rinsgul(den)/
ende twee stuv(er)s betaelt zulle(n) zijn ende tsurplus te/
weten(e) twee peet(er)s te betalen(e) alle maende(n) van nu voirtaen/
xii stuv(er)s tot dat volbetaelt zal zijn Met cond(icien) het zij/
twee maende(n) ov(er)gaen ombetailt dat alsdan de voirscr(even)/
twee peet(er)s al gevalle(n) zulle(n) zijn ende oft zij oic liet/
xiiii nachten ov(er)gaen ombetailt vand(en) betali(n)gen van twee/
stuv(er)s dat insgelijcx al gevalle(n) zal zijn cor(am) buetsele/
burg(imagistr)[o] septembr(is) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt