SAL7383, Act: V°140.4-R°141.1 (209 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°140.4-R°141.1  
Act
Date: 1489-11-30

Transcription

2021-04-10 by Walter De Smet
It(em) gerardus de thymo al(ia)s vand(en) male in p(rese)ntia/
heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfange(n)
//
van jouffr(ouwe) marie van langel weduwe jans wijlen/
tribout de so(m)me van vier rinsguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
en(de) vijff st(uvers) uuyt sake(n) van alsulke(n) gelde als florijse/
wynt(er)s woenen(de) te dornicke ja(n)ne d(er) voirs(creven) weduwe/
sone als hij te doernick woenachtich was geleent/
heeft Scelden(de) d(air)aff quijte der voirs(creven) weduwe/
en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) Promitt(ens) nullaten(us)/
alloqui sed war(andizare) prout cor(am) b(er)ghe h(er)meys nove(m)br(is)/
ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt