SAL7383, Act: V°150.2-R°151.1 (229 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°150.2-R°151.1  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2021-04-23 by Walter De Smet
Want bernard van redinghen als geleydt na/
deser stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen/
den goede(n) beyde have en(de) erve joes wijle(n)/
de becke(re) soe waer die gelege(n) zijn hem oft
//
woute(re)n van boenrode deser stadt bode in/
zijne(n) name met brieve(n) van deser stadt gescreve(n)/
aende(n) meye(r) van hev(er)le oft zijne(n) stadthoude(r)/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
ende d(er) weduwe(n) des voirs(creven) wijle(n) joes de/
becke(re) dach van rechte bescheyd(en) te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
oft zij huer d(air)tege(n) hadde willen oppone(re)n ald(air)/
zij op heden als ten verstreken(en) daghe niet gecom/
pareert en is noch procur(eur) van hue(re)n wegen he(m)/
d(air)tege(n) oppone(re)nde en(de) trecht voirt versuecken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
na dat hen bij r(ap)poorte des voirs(creven) boede(n) behoirlijc/
gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach/
besceydinge ghesciet te zijne gewese(n) voi(r)e een/
vonnesse wair de wed(er)partie des voirs(creven)/
geleyde(n) niet en compareert ten opstaen(en) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleyde(n) houde(n)/
soude inde macht van sine(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voe(r)/
scepen(en) come(n) es In scampno dece(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt