SAL7383, Act: V°16.2-R°17.1 (34 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°16.2-R°17.1  
Act
Date: 1489-07-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-09 by Walter De Smet
Item weyn steve(n)s en(de) ph(ilip)s vande(n) breyne wonen(de) te loven(en) inde(n)/
hert in p(rese)ncia hebben genome(n) ende bekint genome(n) te/
hebbe(n) van adriane en(de) henr(icke) voirscr(even) als executuers vand(en) testa(men)[te] des voirscr(even) joh(annes) vand(er) eycken de groote thiende der voirs(creven)/
hee(re)n van corbye te huldenberge gelegen gelijck en(de) alsoe v(er)re/
robbeert crabbe coste(r) te huldenberghe die h(ier) voirtijts gehoude(n)/
heeft Te houden te hebbe(n) ende te gebruycken van sint jansmesse/
lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) xii jaire(n) lanck deen nae dande(r) zonder/
middel vervolgen(de) Elx jairs d(air)enbynne(n) om ende voe(r) xvi(½) mudd(en)/
rox en(de) xviii rinssche gulden(en) tstuck te lx pl(a)c(ken) alle jaire/
te betalen(e) den voirscr(even) rogge te kersmesse en(de) te loven(en) inde/
proeftye eene(n) solde(r) hoge oft elders dairt den executuers gelieve(n)/
sal te leve(re)n en(de) tvoirscr(even) gelt te liechtmesse te betalen(e) de(n) voirs(creven)/
termijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Es vorweerde dat de voirs(creven) thiendeners/
schuldich sulle(n) zijn te dragen(e) en(de) te betalen(e) bove(n) hue(r) pechtinghe/
voirscr(even) noch hue(r) paert ende porcie van alsulken zessehond(er)t en(de) /
lx r(inssche) gulden(en) eens als de voirscr(even) wijle(n) joh(ann)es vander eycken ten/
inne nemen(de) van zijne(n) t(er)mijne heeft moete(n) uuytlegge(n) en(de) betalen/
ende dat al nae gelande vander pechtingen voirscr(even) en(de) oick
//
nae advenant vanden ande(re)n pechtinge(n) vanden ande(re)n goede(n) d(er) he(re)n/
van corbye int generael Item is vorweerde oft den voirs(creven)/
thiendene(re)n bynne(n) den voirscr(even) t(er)mijne e(n)nige schade geschiedde/
aen de voirscr(even) thiende van hagelslage tempeeste(n) oft gemeyne(n)/
orloge dat de voirscr(even) executuers hen d(air)aff cortsel en(de) afslach/
doen sulle(n) gelijck ande(re) hee(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n thiendene(re)n bove(n)/
ende beneden doen sulle(n) Ende h(ier) aff es borge de voirscr(even)/
thiendeners claus steve(n)s vader des voirscr(even) weyns Et duo p(ri)mi/
cor(am) h(er)meys hoelair julii xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt