SAL7383, Act: V°17.2-R°18.1 (36 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°17.2-R°18.1  
Act
Date: 1489-07-18

Transcription

2019-08-30 by Walter De Smet
Item gielijs cretsairt zone wile(n) wout(er)s gielijs goetselle ende/
gielijs crabbe in p(rese)ncia hebbe(n) genomen en(de) bekint genome(n) te/
hebbe(n) van adrianen v(er)heylwigen en(de) henr(icken) van vlaende(re)n als/
executuers vanden testamente en(de) uuyt(er)sten wille joh(ann)is wijle(n)/
vand(er) eycken proeft als hij leefde der goede(n) d(er) he(re)n van corbye/
de thiende der selver hee(re)n die zij hebbe(n) te boug(er)de? inde/
p(ro)chie va(n) ned(er)ijssche gelege(n) gelijck ende alsoe v(er)re jan wijle(n)/
kympe en(de) zijn wijff tot h(ier) voirtijts gehoude(n) hebbe(n) en(de) d(air)nae/
gielijs en(de) jan crabbe Te houden te hebbe(n) en(de) te gebruycken va(n)/
sint jansmesse lestleden eene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lanck deen nae/
dande(r) zonder middel v(er)volgen(de) Elx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
negen(en)twintich mudden rox en(de) negen(en)twintich mudden even(en)/
elx grains goet ende payabel der mate(n) va(n) loven(en) met wa(n)ne/
en(de) met vede(re)n wel bereyt ende zesse mandelen t(er)wen stroos/

//
alsulx als vander thienden come(n) sal alle jae(re) te kersmesse/
te betale(n) ende te loven(en) den voirscr(even) executue(re)n ten huyse/
der voirscr(even) proeftyen eene(n) solde(r) hoge te leve(re)n den voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item is vorweerde dat de voirs(creven)/
thiendeners alnoch schuldich sulle(n) zij(n) te drage(n) en(de) te betalen(e)/
bove(n) hue(r) pechtinge voirscr(even) alnoch hue(r) paert en(de) porcie va(n)/
alsulken vi[c] ende lx rinssche gul(den) eens als de voirs(creven) wijle(n)/
joh(ann)es vander eycken heeft moete(n) betale(n) en(de) uuytlegge(n) ten/
inne nemen(e) van zijne(n) t(er)mijne en(de) dat al nae gelande vand(en)/
pechtinge(n) voirscr(even) en(de) oick nae advena(n)t vanden a(n)de(re)n goeden/
van corbye voirscr(even) int g(e)n(er)ael Item is vorw(er)de oft den voirscr(even)/
thiendene(re)n bynne(n) den voirscr(even) t(er)mijne e(n)nige schade toequame aen/
hue(r) thiende van hagelslaghe tempeeste oft gemeyne(n) orloghe/
dat in dien gevalle de voirscr(even) executuers hem d(air)aff cortsel/
en(de) restoir doe(n) sulle(n) gelijck ande(re) hee(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n wynne(n)/
bove(n) ende beneden doen sulle(n) Ende alle dese vorw(er)d(en) h(ier) voer zij(n) borge(n) indivis(im) gielijs goetselle en(de) gielijs crabbe Et p(ri)m(us) cor(am)/
berg(he) berghe julii xviii Sen(tentiatum) p(er) d(ominu)m alard(um) cor(am) eisd(em) borch(oven)/
zedele(re) maii xiiii a(nn)[o] xv[c]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt