SAL7383, Act: V°2.3-R°3.1 (6 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°2.3-R°3.1  
Act
Date: 1489-06-26

Transcription

2019-03-29 by Walter De Smet
It(em) dese guedinge es gebuert ende gedaen janne v(er)naliten/
t(er) meerde(r) vestich(eit) van alsulke(n) eenen mudde t(er)wen en(de) twee/
en(de) en half mudde(n) rocx erfpachts als de selve jan v(er)naliten/
april(is) xxi a(n)no lxxxviii gecocht ende gecrege(n) heeft tegen/
den voirs(creven) janne smet aen ende op zeke(re) goede ende pande/
des voirscr(even) jans gelege(n) te nodebeke ond(er) hastie(re)s op welke/
goede men bevi(n)t zeke(re) beleyden gedaen te zijne die in/
gevalle den selve(n) janne vernaliten hier naemaels e(n)nige(n)/
last co(m)mer oft letsel aengedaen werden alsoe dat hij jairlijcx
//
tot zijnd(er) betali(n)gen van zijne(n) erfpachte voirscr(even) niet en [....]/
geraken dat hij alsdan alle tselve gebreck met coste(n) ende/
co(m)me(r) dairop gedaen verhalen zal moege(n) met des(er) guedi(n)gen/
opde rinten ende erfpachten dair inne begrepen behoudelic/
nochtans dat de selve jan smet jairlijcx met eend(er) betali(n)gen/
zal gestaen cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt