SAL7383, Act: V°21.1 (42 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°21.1  
Act
Date: 1489-07-24

Transcription

2019-10-07 by Walter De Smet
Item henr(ic) b(er)ge geheete(n) bilien heeft geloeft woute(re)n borgelijn xxviii/
stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuck te betalen(e) soe wa(n)neer men mett(er) wairheyt/
bevi(n)den zal dat h(er) ph(ilip)s van cleves zijne(n) wille(n) gehadt heeft vand(er)/
stadt van halle vand(er) tijt dat hij dair voe(r) lach tot opden dach/
van hede(n) ende in gevalle men dat niet en bevint soe zal de(n)/
voirs(creven) henr(ic) bilien ongehoude(n) zijn de voirs(creven) xxviii stuv(er)s te betalen(e)/
cor(am) oppendorp buetsele burg(imagist)[ro] julii xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt