SAL7383, Act: V°21.2-R°22.1 (43 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°21.2-R°22.1  
Act
Date: 1489-07-24

Transcription

2019-12-21 by Walter De Smet
It(em) jan van elsbroeck de jonge meye(r) te werchte(r) arnt smeets/
jan van elsbroeck zone wilen jans jan vanden hove zone wile(n)/
goirts ph(ilip)s de rijcke willem paeps jan vanden velde zone wilen/
jans willem vanden ynde de jonge andries wout(er)s gheert varema(n)s/
jan v(er)noeyen gorijs vanden hove willem van eycken jan santberchs/
henr(ic) boene arnt vanden velde wout(er) vand(en) gevelle jan thijs/
willem thijs henr(ic) vand(en) ynde geheete(n) raeps zone wile(n) henr(ix)/
jan vileer henr(ic) sluysvelt arnt speelberch jan vanden hove/
zone natuerlijck jans vanden hove henr(ic) lantaerts mathijs/
vanden ynde jan lams jacop van beringen staes vanden hove/
arnt vanden ynde geheete(n) raeps peet(er) vrancx jan va(n) bruessele/
jan sijn zone jan vand(en) gevelle lodewijck witvoets jorijs/
kerinx ende willem marien alle van werchte(r) hebbe(n) geloeft/
ongesundert ende onv(er)sceyde(n) inde(n) name(n) ende van wege(n) des dorps/
van werchte(r) met zijnen toebehoirten laureyse cleynart denise/
van diest geheete(n) zueteliefs janne daneels janne staes/
mathijse vande(n) dale thomase puttarts janne kerremans/
gheerden de wale janne van horicke janne thijs en(de) henr(ic)/
wout(er)s ingeseten(en) en(de) woenen(de) alsnu te mechele(n) als borgen/
sdorps van werchte(r) te betalen(e) de so(m)me van derthien hond(er)t/
rinsgul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck loepend(en) mu(n)ten oft alsulke(n) so(m)me/
dair onder als zij zulle(n) moete(n) geven ende uuytreycken/
van wege(n) des voirscr(even) dorps den hertoge van zassen oft/
ande(re)n hee(re)n in zijnen name uuyt saken vanden afcoepe/
vanden brande ende pillaigen diemen zoude hebbe(n) moege(n) doen/
inden voirscr(even) dorpe van wechte(r) met zijnen toebehoirten/
Gevende ende consente(re)nde den selve(n) persoene(n) borgen dat zij de/
voirscr(even) pe(n)ningen totter so(m)men van xiii[c] rinsgul(den) oft dair onder/
zulle(n) moege(n) gecrigen ter financien van rinten erflijck of ten/
live t(er) quitinge(n) tot eend(er) oft div(er)sen plaetssen ende persoenen/
bij hen selven oft yemande anders De voirs(creven) v(er)oblig(er)de p(er)soene(n)/
van werchte(r) hebbe(n) geloeft ind(ivisim) den voirg(enoemde) persoene(n) hue(re)n
//
borgen die die finan(cien) alsoe gecrige(n) zulle(n) costeloes en(de) scadeloes/
te houdene ende tontheffene vande(n) principale(n) pe(n)ningen/
metgaders allen verloepen(en) rinten ende pachte(n) die uuyt/
saken van dien vallen ende verschijne(n) zulle(n) moege(n) in tijden/
toecomen(de) alsoe dat zij hue(r) goede ende nacomelinge(n) d(air)af/
ongepraemt zullen zijn ende bliven cor(am) hoelair thenis/
julii xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt