SAL7383, Act: V°214.1 (332 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°214.1  
Act
Date: 1490-01-12

Transcription

2021-10-30 by Walter De Smet
Vand(er) aenspraken gedaen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
bij ja(n)ne zedele(re) t(er) eenre ende ja(n)ne moens t(er)/
ande(r) zijde(n) seggen(de) en(de) te kenne(n) geven(de) de/
voirs(creven) jan zedele(re) hoe dat hij als stocmeest(er) in tijde(n) vand(er) orloge(n) voirlede(n) tarschot geva(n)ge(n)/
hadde gehadt den voirs(creven) ja(n)ne moens met meer/
ande(re)n p(er)soene(n) ende dat hij hem geloeft ende/
toegeseeght soude hebbe(n) in recompe(n)sien van zeke(re)n/
costen ald(air) bij hem ende den ande(re)n gedaen te betalen(e)/
de so(m)me van viventwintich rinschegulden(en) deylen(de)/
hem d(air)af deen eedt vande(n) voirs(creven) toeseggen(en) Dair/
teghen de voirs(creven) jan hem verantwerden(de) heeft/
doen seggen dat hij hier voirmaels tot arschot/
geva(n)gen es geweest uut saken vande(n) welke(n)/
hij den selve(n) janne zedele(re) ende den zijne(n)/
aldair wesende betaelt hadde vijftien/
rinsgulden(en) d(air)af zijn coste(n) mochte(n) gedrage(n)/
acht rinsguld(en) oft d(air)omtrint betalen(de) nochtans/
alsoe vele ov(er) om beters wille ende anderssins/
van dair qualic mochte sceyde(n) vand(en) voirs(creven)/
ja(n)ne stocmeest(er) wesen(de) ende den zijne(n) hij en/
moeste de voirs(creven) so(m)me betale(n) bove(n) zijn ranchoen/
doen t(er)tijt gemaict seggen(de) en(de) p(rese)nte(re)nde/
voirts zijne(n) eedt he(m) bijd(en) voirs(creven) zijnd(er) p(ar)tien/
gedeylt als dat hij hem gheen voirde(r) gelufte(n)/
gedaen en hadde van enige(n) voirde(re)n pe(n)ni(n)gen/
zijnd(er) wed(er)p(ar)tien te betalen(e) in egheend(er) manie(re)n/
hopende wair hij zine(n) eedt dade dat hij der/
aenspraken ongehoude(n) soude zijn Es gewese(n)/
bijd(en) scepen(en) t(er) manissen smeyers in alsoe verre/
jan moens zijne(n) eedt doet ind(er) maten hij dien/
gep(rese)nteert heeft te doene vand(er) aenspraken(en)/
scult dat hij d(air)af ongehouden sal wesen Actu(m)/
in scampno januarii xii
ContributorsJan Boncquet , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt