SAL7383, Act: V°214.3-R°215.1 (333 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°214.3-R°215.1  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2021-10-30 by Walter De Smet
Navolgen(de) den welken de voirs(creven) jan moens/
come(n) es op hede(n) inde banck ende heeft ald(air)
//
acht(er)volgen(de) den selve(n) vonnesse zijne(n) eedt gedae(n)/
t(er) p(rese)ntien van p(ar)tien ende bij zijne(n) voirspreke hem/
dien staven(de) ende doende soe dat behoirde Naede(n)/
welke(n) scepen(en) des gemaent zijnde nae alt(er)racien/
van p(ar)tien d(air)op gesciet gewesen hebben nae den/
eedt bij hem als voe(r) gedaen dat hij der ae(n)sprake(n)/
ongehoude(n) sal zijn en(de) zijne(n) eedt in dien volcome(n)/
is In scampno januarii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt