SAL7383, Act: V°3.3 (9 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°3.3  
Act
Date: 1489-06-30

Transcription

2021-04-13 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat h(er) adriaen tants prieste(r) die opten/
xxviii dach der maent van julio a(nn)[o] lxxxiii onder den ande(re)n/
geconstitueert es geweest bijden eerwerdigen vader in gode/
he(re)n diericke bijden gedoege gods abt des godshuys van percke/
als ov(er)ste vand(en) godsh(uys) van tsh(er)toge(n) eylande bij ghempe ende/
vrouwe(n) yden van zuetendale p(ri)orinne vanden selven godsh(uys) van ghempe jouffr(ouwe) marien madoets ende katlijnen va(n) doirne/
co(n)ventuale(n) desselfs godshuys den selven he(re)n adriane(n) macht/
gegeve(n) hebben(de) eenen oft meer procur(eur) oft procur(eur)s van zijnd(er)/
hant inden name van hemlied(en) te moege(n) substitue(re)n ende/
heeft gesubstitueert volcomen macht procuracie ende auctoriteyt/
gegeven he(re)n jacoppe van berghen prieste(r) p(er)soen va(n) nurode/
janne thielens geheete(n) diericx meye(r) te cortrijcke willem(me)/
leemans aelbrechte tants janne vand(er) donct arnde/
...? iers woenen(de) tarschot yweine cleynvrancx [goirde vand(er) capelle(n)] woenen(de) te/
...? e(n) joh(ann)ese de raeymake(re) cornelise vand(en) remeyen/
...? rechte weer en(de) pete(re)n va(n) halen alle der voirs(creven) godsh(uys)/
...? nestien en(de) gescille te verwae(re)n (et)c(etera) In meliori forma/
...? en(de) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) oppendorp/
...? b(er)ge hoelair scabinis junii ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt