SAL7383, Act: V°395.1-R°396.1 (596 of 716)
Search Act
previous | next
Act V°395.1-R°396.1  
Act
Date: 1490-05-05

Transcription

2022-11-10 by Walter De Smet
Dair voe(r) den raide vand(er) stadt gecompareert/
zijn pet(er) de becke(re) scrijnmake(r) als mo(m)bour va(n)d(en)/
wettige(n) kinde(re)n luycx wijlen vande(n) dale/
en(de) marie(n) wijle(n) dyntens zijns wijfs ende/
reynie(r) dyntens inde(n) vossensteert voe(r) he(m)selve(n)/
wettich brued(er) d(er) voirs(creven) wijle(n) marien en(de) oem/
vande(n) voirs(creven) kinde(re)n vande(n) dale t(er) eenre/
en(de) jacop frissens inden vosse(n)steert die getroudt/
hadde lijsbette(n) dyntens en(de) pet(er) maelroy die/
getroudt heeft gertrud(en) dyntens beyde suste(re)n/
d(er) voirs(creven) brued(er) en(de) suste(re)n t(er) and(ere) heeft de/
yerste p(ar)tie den voirs(creven) jacoppe geeyscht/
de so(m)me van hondert en(de) xxv rinssche/
gulden(en) gereede pe(n)ninge(n) die hij ond(er)hadde/
toebehoiren(de) den selve(n) kinde(re)n int gemeyne/
die gecome(n) wa(r)en van toelen weduwe reyners/
wijle(n) dyntens vad(er) en(de) moed(er) als zij leefde(n)/
vand(en) voirs(creven) brued(er) en(de) suste(re)n en(de) de welke/
de selve jacop geloeft hadde soe zij dat/
p(rese)nteerde(n) te bewijsen te betalen oft tot/
erfrinte(n) te belegge(n) en(de) dat hij voirt op/
leyde de hueri(n)ghe vand(en) ca(m)me(n) geheete(n)/
de vosse(n)steert van ix ja(r)en want hij/
d(air)aff gheen betalinghe en hadde gedaen/
en(de) d(air)enbove(n) dat de voirs(creven) jacop en(de) pet(er)/
he(n) nae des sterfhuys recht d(er) voirs(creven)/
wijlen tolen die met jacoppe(n) inne woende/
v(er)cleerden [van] alle(n) de brieve(n) gescrifte(n) boeken/
rolle(n) mu(n)imente(n) en(de) voirts van allen ande(re)n/
goede(n) vliege(n)de erve oft ande(re) wijle(n) d(er)/
selv(er) toele(n) toebehoiren(de) en(de) die van huer/
naden lantrecht op hue(re) voirs(creven) kinde(re)n/
en(de) sone en(de) docht(er) kinde(re)n wa(r)en v(er)storve(n)/
Hoopen(de) dat he(n) dat alsoe gebue(ren) soude
//
ende dat de voirs(creven) jacop want zijn wijff/
voe(r) d(er) voirs(creven) toelen huer(er) moed(er) aflivich/
was wordden d(air) inne recht deel noch actie/
sculdich en was te hebben des zij hen gedroeg(en)/
totte(n) rechte D(air)tegen de voirs(creven) jacop de/
contrarie sustine(re)nde en meynde in dyerste/
pointe noch oick int tweeste nyet gehoud(en)/
te zijne gemerct dat hij d(air)af quijtscheldinge/
hadde soe hij seyde vand(en) voirs(creven) toele(n)/
dair hijs he(n) toegedroech en(de) vand(en) leste(n)/
pointe seyden jacop en(de) pet(er) dat zij dair aff/
niet ond(er) en hadde(n) [brieve noch goede(n) and(er)s] dan he(n) gemaict was/
bij testame(n)te d(er) selv(er) toelen noch goed(en) and(er)s/
p(rese)nte(re)nde he(n) d(air)af te v(er)cle(re)n bij eede Es uuyt/
gesproken want p(ar)tien in weerzijde(n) thoenisse/
v(er)mete(n) datme(n) dien aenhoe(re)n sal en(de) d(air)en/
tinden recht en(de) vanden derden pointe/
sullen jacop en(de) pet(er) he(n) v(er)cle(re)n bij eede en(de)/
de brieve(n) ond(er) de wet bringe(n) totte(n) rechte/
In cons(ili)[o] opidi maii v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt