SAL7383, Act: V°80.1 (108 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°80.1  
Act
Date: 1489-09-25

Transcription

2020-10-01 by Walter De Smet
It(em) arnt cuttens sone wijle(n) arnts ende katlijne marcolfs zijn werdi(n)ne/
in tegewoirdicheyden der scepen(en) va(n) loven(e) gestaen hebben op heden/
t(er) meerd(er) zekerheyt ende vesticheyt geapprobeert alsulke(n) testam(en)t als/
zij gemaect hebben t(er) p(rese)ncien van hee(re)n janne calatijn notar(is) ond(er)p(ro)chiae(n)/
van sinte pet(er)s te loven(e) opte(n) xxiiii dach septembr(is) a(nn)[o] lxxxix en(de) dair/
bij ende ov(er) wae(re)n als getuyge(n) h(er) ghijsbrecht van bakele prieste(r)/
bertelmeeus de vos doude ende pet(er) blanckart willen(de) dat nae huer(er)/
aflivicheyt oft e(n)nich van hen in alle zijnd(er) forme(n) ond(er)houden ende/
geacht(er)volght te werdde(n) zond(er) d(air)tegen te moege(n) doen oft comen in/
enig(er) manie(re)n ende alsnu geconsenteert ende gewillecoirt ende/
bekint alle(n) den legatar(is) ende ande(re)n inden selve(n) testame(n)te begrepe(n)/
ende int(er)est d(air)inne hebben(de) scepen(en) brieve(n) navolgen(de) den zelven/
testame(n)te hen gemaict ende geexpedieert te werdden(e) om hue(r) recht/
actie ende int(er)est te moege(n) vervolge(n) altijt navolgen(de) den zelve(n)/
testame(n)te opden lancxsten leven(de) van hen beyde(n) ende alle hue(r) goede/
die nae hen beyde(n) ende elke(n) van hen acht(er)gelate(n) zulle(n) moege(n) werde(n)/
hoedanich die zijn ende alsoe dat elke(n) genoech zal moegen wesen/
in desen gereserveert oft zij beyde te live bleve(n) ende tvoirscr(even)/
testame(n)t tsame(n) wed(er)riepen eensdeels oft int geheel dat/
alsdan oick tvoirs(creven) bekin bij hen alsnu gedaen dien aengaen(de)/
van gheend(er) werden gehouden en zal wesen cor(am) hove naus(nijdere)/
septembr(is) xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt