SAL7383, Act: V°83.2 (112 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°83.2  
Act
Date: 1489-09-30

Transcription

2020-10-01 by Walter De Smet
It(em) claes van wynghe sone wijlen anthoenis in p(rese)ntia/
heeft gekint ende gelijdt gehave(n) te hebben ende ontfangen/
van jacoppe van ov(er)beke de so(m)me van lxx pet(er)s te xviii stuv(er)s/
tstuck eens die de voirscr(even) jacop den voirscr(even) anth(oenis) gelooft/
hadde voe(r) scepen(en) van loven(e) te betalen(e) te liechtmesse lestled(en)/
oft d(air) omtrint van welker so(m)men de voirs(creven) claes he(m) bekint/
heeft vernueght ende wel betaelt te zijne Scelden(de) d(air)af/
quijte den voirs(creven) jacoppe ende alle(n) ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de)/
Promitt(ens) nullatenus alloqui aliquo iu(r)e sp(irit)uali vel seculari/
s(ed) war(andizare) prout Voirts heeft geloeft de voirs(creven) claes den/
voirs(creven) jacoppe van ov(er)beke tusschen dit en(de) kersmesse naistc(omende)/
te leve(re)n den voirs(creven) scepen(en) brief van lxx pet(er)s eens ende/
die te a(n)nichile(re)n ende te nyeute te doene Ende oft de voirs(creven)/
jacop e(n)nige coste oft laste uuyt saken van dien hadde d(air)aff/
heeft geloeft de voirs(creven) claes hem costeloes ende scadeloes te/
houden ende tontheffen cor(am) berghe hove septembr(is) ult(ima)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt