SAL7384, Act: R°113.4-V°113.1 (194 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°113.4-V°113.1  
Act
Date: 1490-08-28

Transcription

2018-11-28 by fernand BERTRAND
Item gerardt van baussele als geleydt met scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) tot alle(n) den omberuerlijcke(n)
//
goede(n) jans wile(n) fyen en(de) machiels sijns soens/
t(er) eenre zijden en(de) jan neesken hantwercke(r) t(er)/
ande(re) den welke(n) ja(n)ne de voirs(creven) machiel sculdich/
es twee rijd(er)s lijftochte(n) te zijne(n) live Sijn met/
malcande(re)n ov(er)comen ind(er) vuege(n) als hier/
nae verclaert steet te weten(e) dat voir tvoldoe(n)/
vand(en) voirs(creven) lijspen(sien) en(de) den pachte(n) van eene(n)/
jae(r) de voirs(creven) jan neesken van nu voirtaene/
sijn leefdaghe lanck due(re)nde en(de) niet lange(r)/
besitte(n) sal en(de) bewoene(n) moege(n) een huys met/
eene(n) hove gelege(n) inde wijng(ar)tstrate mette(n) stelleke(n)/
dair neven strecken(de) den selve(n) hoff acht(er)wert soe/
verre alst strect den hoff dair naest vande(n) naiste(n)/
huyse t(er) biest weert zond(er) enige(n) chijs oft last/
dair uut te geven(e) oft te betalen(e) and(er)s dan hij/
den voirs(creven) gerarde en(de) zijne(n) nacomelinge(n) jairlijcx/
geve(n) sal eene(n) pet(er) te xviii stuv(er)s drie pl(a)c(ken) voe(r)/
elke(n) stuv(er) Ende hier op heeft hem geloeft de/
voirs(creven) gerardt int besit vande(n) voirs(creven) erve te/
houde(n) sijn leefdaghe lanck en(de) tselve huys te/
houde(n) wat(er) en(de) wijntvast zond(er) jans cost cor(am)/
duffle vynck augusti xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters