SAL7384, Akte: R°120.3 (205 van 1041)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°120.3  
Act
Datum: 1490-09-07

Transcriptie

2018-11-21 door fernand BERTRAND
Item lodewijck de voeght heeft geloeft ja(n)ne/
lenarts al(ia)s putte(re) vorste(r) en(de) henr(icke) lenarts zijne(n)/
brued(er) dat hij tot zijne(n) laste en(de) zond(er) cost d(er) voirs(creven)/
gebruede(re)n houde(n) sal oft doen houde(n) lijsken/
smoers hue(re)r nichten van hue(re)n montcoste(n) den/
t(er)mijn van sintjansmesse lestlede(n) ov(er) ond(er)half/
jair oft dien tijt due(re)nde tzijne(n) laste betale(n)/
hue(r) coste(n) t(er) plaetsse(n) d(air) zij nu woenen(de) es en(de) bestaet/
is oft woene(n) sal en(de) bestaet wordde(n) d(air) zij in dien/
wel en(de) r(e)delijck versien wordde Pro c(er)to p(re)cio/
de quo sat(isfactum) cor(am) pynnock vynck septe(m)br(is) vii
Nagekeken doorGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2014-09-02 door Dieter Peeters