SAL7384, Act: R°160.3 (279 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°160.3  
Act
Date: 1490-10-05

Transcription

2019-01-30 by fernand BERTRAND
Want robbiert van griekem als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wittech gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve meest(er) stevens boelairt soe/
wair die gelegen sijn hem met eene(n) open(en) placcate/
van des(er) stadt gescreve(n) aen alle officie(re)n oft hue(re)n/
stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) cornelise ancemps en(de) joese maes/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij/
hen dair tegen hadden willen oppone(re)n Aldair/
zij op heden als ten verstreken(en) daighe niet gecom/
pareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen/
hem d(air)tegen oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rescripte jans taelmans smeyers/
van linte(r) behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringhe en(de) dach besceydinghe geschiet te sijne/
gewesen voir een vonnesse wair de wederp(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten/
opstaene smeyers ende d(er) scepen(en) datme(n) den/
selve(n) geleydde(n) houd(en) soude inde macht va(n) sijne(n) beleyde/
scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(e) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es In/
scampno octobr(is) v[ta]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters