SAL7384, Act: R°163.2-V°163.1 (283 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°163.2-V°163.1  
Act
Date: 1490-10-06

Transcription

2019-01-30 by fernand BERTRAND
Allen den gheene(n) doen condt dat de eerw(er)dighe/
vad(er) in goede h(er) jan bijde(n) gedoege goids abdt h(er) jan/
van woelmont prior en(de) h(er) jan cuyct als (con)ventuale/
des goidshuys van s(in)te geertruyd(en) te loven(en) in den/
name en(de) van wegen desselfs goidshuys hebben/
gecontitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie/
en(de) aucto(r)iteyt gegeve(n) claese de custe(re) sone wijle(n)/
jans de custe(re) om alle desselfs goidshuys jairguld(en)/
sculd(ich) rechte(n) profijten opcomi(n)gen v(er)vallen goed(en)
//
beruerlijck en(de) omberuerlijck chijsen rinte(n) pachte(n)/
te mane(n) teysschen opte bue(re)n tontfangen dair voe(r)/
te panden te daigen te beleyden rasteme(n)te te doe(n)/
legge(n) die en(de) alle saken q(ue)stien en(de) gedinge(n) d(air)uut/
spruyten(de) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat te v(er)volg(en)/
te v(er)antwerd(en) te litisconteste(re)n te re(con)venie(re)n te/
bescudde(n) te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liesen voir/
alle gerichte(n) gheestelijck oft weerlijck dair/
des te doen sijn sal Componen(di) quitan(ciam) dan(di)/
substituen(di) cete(r)aq(ue) promitt(entes) rat(um) renu(n)c(iantes)/
salvo iusto calculo cor(am) h(er)meys sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o]/
hoeve(n) vynck octobr(is) vi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters