SAL7384, Act: R°190.3-V°190.1 (352 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°190.3-V°190.1  
Act
Date: 1490-11-04

Transcription

2019-03-05 by fernand BERTRAND
Item her jan pelgroms priest(er) en(de) prochiaen tot schelle renu(n)c(ians)/
in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben tege(n)/
bauduwijne jorijs als procur(eur) en(de) rintmeest(er) vand(er) cap(it)len/
der nyeuwer fundatien van s(in)te pet(er)s te loven(en) de/
thiende d(er) selv(er) cap(it)len gelegen inde prochie van schelle/
met hue(re)r toebehoirte(n) Te houde(n) en(de) te hebbe(n) eene(n) t(er)mijn/
van sesse jae(re)n een(per)lijck vervolgen(de) innegaen(de) ts(in)te jansmesse/
lestleden Om en(de) voe(r) acht en(de) vijftich goud(en) rinsscheguld(en)/
te xx stuv(er)s den guld(en) te betalen(e) te loven(en) d(er) voirs(creven) cap(it)len
//
oft hue(re)n rintmeeste(re)n ten tijde wesen(de) deen hellicht d(air)af/
te lichtmesse en(de) dand(er) hellicht ts(in)te jansmesse d(air)af den/
iersten t(er)mijn inne gaen sal te lichtmesse naistcomen(de)/
van welker so(m)men de voirs(creven) cureyt oft sijn nacomeling(en)/
jairlijcx trecken sal en(de) sullen sesthien vand(en) voirs(creven)/
rinsscheguld(en) It(em) is vorweerde in gevalle de voirs(creven)/
thiendene(re) schade leden van gemeyne(n) heervaerd(en) van/
orloge(n) oft van tempeesten van hagelslage(n) oft and(er)ssins/
datmen d(air)af cortsel doen sal nae gelegentheyd(en) vand(en)/
schaden als ande(r) bove(n) en(de) beneden doen sullen Ende/
alle dese voirweerde(n) (et)c(etera) Des zijn borge(n) desselfs h(er) jans/
indivisim pet(er) helleman woenen(de) te schelle en(de) adriaen/
guedens wonen(de) te henis Et p(ri)m(us) Ende oft gebuerde/
dat de voirs(creven) borg(en) oft e(n)nich van he(n) aflivich wordden/
en(de) oick nyet genoech solvent en wae(re)n dat in dien/
gevalle de voirs(creven) h(er) jan oft zijn nacomeling(en) der/
voirs(creven) cap(it)len oft hue(re)n procur(eur) altijt genoech sulle(n) doen/
en(de) voe(r) den selve(n) aflivige(n) eene(n) ande(re)n stelle(n) soe dat/
den selve(n) genoech zijn sal cor(am) lyefkenrode buetsele/
novembr(is) iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters