SAL7384, Act: R°195.2-V°195.1 (366 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°195.2-V°195.1  
Act
Date: 1490-11-09

Transcription

2019-03-06 by fernand BERTRAND
Vand(er) aenspraken die jan fasdraet als geleydt totte(n) goed(en)/
denijs wijle(n) woutiers gedaen heeft tot janne blidelevens/
om zeke(re) vruchte(n) wille die de selve wijle(n) denijs als/
wynne desselfs blidelevens gewonne(n) hadde op zeke(re) lande/
desselfs blideleve(n)s de welke den selve(n) fasdraet tot welkens/
goede hij geleydt was toebehoirden opde betalinge van/
blidelevens pachte de welke deselve blideleve(n) soe/
de voirs(creven) geleydde seyde en(de) p(rese)nteerde te thoene(n) oft hem/
ontkint wordde getogen hadde en(de) te hemwerts genome(n)/
en(de) welke vruchte(n) soe hij meynde hem en(de) zijne(n) beleyde/
sculdich wae(re)n te volge(n) tot behoef vand(er) wettig(er) schult
//
die hem de selve wijlen denijs uut saken vanden/
selve(n) zijne(n) beleyde sculdich was en(de) de welke hij bij eede/
p(rese)nteerde te ve(r)ifice(re)n hem des getroesten(de) totte(n) rechte/
dair tege(n) de voirs(creven) blideleve(n) hem v(er)antwerden(de) bekynde/
genoech daenveerde(n) vand(en) vruchte(n) p(rese)nteerde te bewijse(n)/
yerst hoe de voirs(creven) denijs in zijne(n) ziecbedde liggen(de)/
xii julii lestleden hem bekint hadde sculdich te sijne/
sesse thienssche mudde corens Ten ande(re)n male dat/
de selve dynijs zeke(re) p(er)ceele(n) van wynnen(de) lande(n) hem/
toebehoirende van hem in pechti(n)gen gehoud(en) hadde/
Ten derden male dat denijs was wettich brued(er)/
van lucas woutiers en(de) zweer van henr(icke) tryboude/
dat die twee wae(re)n mo(m)boirs vanden wettige(n) kinde(re)n/
des voirs(creven) denijs en(de) dat hij blideleve(n) nae de doot/
van denijse en(de) zijne(n) wive was comen aen hen mo(m)boirs/
voirs(creven) hen vragende oft zij de pechtinge bijde(n) selve(n)/
denijse tegen hem gedaen soude willen behoude(n) en(de)/
dat zij dat weyg(er)den seggen(de) den slotel es opde dore/
gesteke(n) consente(re)nde he(m) de goede taenveerde(n) met al/
des d(air)op stont tott(er) schult behoef en(de) dat te dien tijde/
de vruchte(n) wortelvast stonde(n) opde goede en(de) dat dit/
al gesciede voir en(de) eer enige versuecbr(ieve) van levering(en)/
vand(er) stadt van loven(en) uut beleyde gecome(n) wae(re)n/
Sustine(re)nde voir zijne (con)clusie wair hij dit aldus/
gethoene(n) conste dat de geleydde met zijne(n) beleyde/
op dese vruchte(n) v(er)doelt wae(r) Soe verre dat de voirs(creven)/
blideleve(n)s tot zijne(n) thoene gewese(n) zijnde genoech volqua(m)/
zijn v(er)met behalve(n) vand(er) mo(m)borien van lucas en(de) henr(icke)/
trybout en(de) oick vand(er) kennessen vanden zesse mudde(n)/
corens thiensch dat denijs die dede opt cortssel dat/
hij d(air)tegen meynde te baten te hebben Hebben scepen(en)/
van loven(en) ut(er)lijck gemaent gewijst met vonnesse/
dat de geleydde met zijne(n) voirnemen(en) verdoelt es/
opde vruchte(n) d(air) questie af es behalve(n) hem zijnd(er)/
actien opt surplus dat de vruchte(n) meer gedragen/
dan blideleve(n)s pacht en(de) oick behalve(n) den selve(n)/
geleydden zijnd(er) actien vand(en) cortsele In sca(m)pno nove(m)br(is)/
ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters