SAL7384, Act: R°216.3 (396 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°216.3  
Act
Date: 1490-11-22

Transcription

2019-04-24 by fernand BERTRAND
Item pierken van gruene(n)dale molde(r) jaspar cappellema(n)s/
ende goirdt bubbele(re) de jonge hebben geloeft ind(ivisim) gheerde/
zeels ende bernarde de vadde(re) als gezwoirne(n) vand(en)/
mold(er)s ambachte tot behoeff desselfs vijff oude schilde/
te xxviii stuv(er)s tstuck deen helicht d(air)aff te betalen/
van kersmesse naistcomen(de) ov(er) een jair en(de) dand(er) helicht/
te kersmesse d(air)nae volgen(de) q(uo)l(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Et p(ri)m(us) It(em) heeft/
voirts geloeft de voirs(creven) pierken de keerse vand(en) ambachte/
te drage(n) oft te doen dragen tott(er) tijt dat ande(re) int/
ambacht voirs(creven) come(n) sulle(n) wesen die he(m) d(air)aff ontlaste(n)/
sullen moege(n) nae costume desselfs ambachts coram/
kersmake(re) vynck nove(m)br(is) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters