SAL7384, Act: R°242.1 (445 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°242.1  
Act
Date: 1490-12-07

Transcription

2019-07-01 by fernand BERTRAND
Item jan de man sone wilen jans in p(rese)ntia heeft gekint/
ende gelijdt dat gorijs reyns sone cornelis hem volcomelijck/
vernueght ende betaelt heeft alsulken twintich rinsguld(en)/
als deselve gorijs hem tande(re)n tijden geloeft en(de) toegeseyt/
mach hebben te weten(e) (etceter)[a] octobr(is) voe(r) scepen(en) van loven(en)/
a(n)no lxxxvi uut saken vand(en) soene vand(en) dootslage die/
deselve gor(ijs) tande(re)n tijden gedaen soud(e) moge(n) hebben/
inden p(er)soen van ja(n)ne wilen de man vader des voirs(creven)/
jans scelden(de) hem quijte van dien xx rinscheguld(en) en(de)/
vand(er) geheelder (con)ve(n)tien tusschen hen alsdoen geschiet/
ende des hy ten ocsuyne van dien den selve(n) gorise/
soud(e) mogen eyschen(de) sijn Geloven(de) voirts den selve(n)/
d(air)van nu(m)mermeer aen te spreken(e) te moyen(e) noch te/
vexe(re)n in egheend(er) manie(re)n voe(r) e(n)nich gerichte geestelijck/
noch weerlijck mer den selve(n) soen ende dov(er)comen van/
dien altijt van weerd(en) te houd(en) ende den selve(n) gorise/
van desen warant te zijne alsoe dat hem genoech/
sal mogen wesen cor(am) hoeve(n) vynck scab(in)is decembr(is) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters