SAL7384, Act: R°259.2-V°259.1 (477 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°259.2-V°259.1  
Act
Date: 1490-12-18

Transcription

2019-07-21 by fernand BERTRAND
Want meest(er) gheert van baussele als procur(eur) gerardts/
van baussele sijns vaders geleydt sijnde nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goeden/
beyde have ende erve willems toele(n) ende wout(er)s/
svorst(er)s soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van halen/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende thomase vand(er) leene(n) en(de)/
marien vand(en) putte sijnd(er) huysvrouwen ende/
janne beys dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) doen/
besceyden oft zij hen dair tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hem dair tegen oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden ind(en) name als bove(n) altijt/
compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij rescripte henricx van beringe(n)/
meye(r) van halen behoirlijck gebleken heeft/
de voirs(creven) leveringhe ende dach besceydinge/
geschiet te sijne gewesen voir een vonnesse wair
//
de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en com/
pareert ten opstaene smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den selve(n) geleydden houd(en) soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es In sca(m)pno/
decembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters