SAL7384, Act: R°260.1 (480 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°260.1  
Act
Date: 1490-12-18

Transcription

2019-08-06 by fernand BERTRAND
Item marie smismans weduwe wout(er)s wijle(n) bacx/
heeft geloeft janne de jonghe twintich stuv(er)s deen/
hellicht d(air)af te lichtmesse naistcomen(de) ende dand(er)/
hellicht te halfvasten d(air)nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibet)/
ass(ecu)[tu(m)] cor(am) absoloens burg(imagistr)[o] decembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters