SAL7384, Act: R°261.1 (481 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°261.1  
Act
Date: 1490-12-20

Transcription

2019-08-06 by fernand BERTRAND
It(em) henrick van ijssche sone wijle(n) laureys woenen(de) te he(re)nt/
in p(rese)ntia heeft genome(n) ende bekint genome(n) te hebben tegen/
ja(n)ne van buetsele als procur(eur) jouffr(ouwe) lijsbette(n) van langendonck/
weduwe jans wijle(n) van hondshem zijnd(er) zweg(er) twee boende(re)n/
lants oft dair omtrint alsoe die gelege(n) zijn in div(er)se p(er)ceele(n)/
ende stucke(n) inde prochie van he(re)nt voirs(creven) der voirs(creven) wed(uwe)/
toebehoiren(de) Te wynne(n) en(de) te werve(n) van halfmerte lestled(en)/
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dander/
zonder middel vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) om ende/
voe(r) vier mudde(n) ende zesse halste(re)n rocx goets en(de) paiabels/
der maten van loeven(en) met wanne ende vede(re)n wel bereit/
sinte andriesmesse apostels te betalen(e) ende te loeven(en) te/
leve(re)n der voirs(creven) weduwe(n) jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
opde vorweerde(n) en(de) (con)ditien nabescr(even) Ende yerst es vorweerde/
dat de voirs(creven) henrick de voirs(creven) lande(n) wel ende loffelijck/
wynne(n) ende werve(n) zal gelijc regenoete(n) bove(n) en(de) beneden/
ende die sculdich zijn te mesten van drie jae(re)n te drie/
jae(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) es vorweerde dat de/
selve henrick de voirs(creven) lande late(n) sal tzijne(n) afscheyden(e)/
gelijc hij die aenveert heeft tzijne(n) aencome(n) te weten(e)/
brake Ende alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) vynck/
decembr(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters