SAL7384, Act: R°277.2 (508 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°277.2  
Act
Date: 1491-01-07

Transcription

2019-10-23 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) gheert m(er)ghet in p(rese)ntia heeft geconstitueert/
willem(me) de witte van zichen(en) met alsulke(n) brieve ap(ar)t/
als den selve(n) gheerde m(ar)tii q(ua)rta a(n)no lxxxv bekint es/
voir scepen(en) van loven(e) bij wijle(n) ja(n)ne cruyplant cleermake(r)/
en(de) ja(n)ne sijne(n) sone vand(er) so(m)men van dertich gouden/
rinsgulden(en) om hem scadeloes d(air)mede te lossen vand(er)/
borchtocht die hij voir he(m) dede van twee rinsguld(en)/
lijfpen(sien) aen willem(me) kymps ende oick mette(n) beleyde/
dat hij gheert uute(n) selve(n) brieve ap(ar)t heeft doen doen/
te v(er)volgen deselve scadeloose ontheffinge de leveri(n)ge/
vande(n) goede(n) ond(er) den selve(n) beleyde begrepe(n) te neme(n)/
en(de) alle execucie ende vorderi(n)ge van rechte d(air)op te neme(n)/
met vercoeping(en) der goed(en) en(de) and(er)ssins beyde have en(de)/
erve soe lange ende tot aene d(er)re tijt toe dat deselve/
lossinge geheelijck sal sijn gebuert en(de) alle coste(n) betaelt/
Alle gedinge(n) d(air)uut spruyten(de) te beleyden in aenlegg(er)s/
stadt te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen Componen(di)/
quitan(ciam) dan(di) Ende oft hierom enige erfgoede v(er)cocht/
wordde(n) bijden selve(n) geconstitueerden d(air)aff sal de/
selve gheert geleydde sond(er) hem te derve(n) v(er)oblige(re)n/
gued(inge) en(de) vestich(eit) doen zond(er) zijne(n) cost Et g(e)n(er)alit(er) et/
sp(e)c(i)alit(er) Promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters