SAL7384, Act: R°287.2-V°287.1 (520 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°287.2-V°287.1  
Act
Date: 1491-01-13

Transcription

2019-11-06 by fernand BERTRAND
Want machiel helmichi al(ia)s de duerne als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve jans van meldert arnts/
wijle(n) svorst(er)s arnts vand(er) eect en(de) gheerts van wynde/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) aenden meye(r) van halen oft zijne(n)
//
stadhoude(r) Alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) ja(n)ne van meldert/
lievene svorst(er)s sone des voirs(creven) wijle(n) arnts arnde/
vand(er) eect ende gheerde van wynde voirs(creven) dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij/
hen dair tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air)/
zij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
gecompareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n/
wegen hen dair tegen oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe verre dat de scepen(en) va(n)/
loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rappoirte boudewijns bellens des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringe/
en(de) dach besceydinge geschiet te sijne gewesen/
hebben met vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en)/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) come(n) es In scampno januarii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters