SAL7384, Act: R°308.3-V°308.1 (566 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°308.3-V°308.1  
Act
Date: 1491-01-21

Transcription

2020-01-04 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecomen voe(r) den raide vand(er) stadt/
tusschen ja(n)ne van lynthe(r) jacoppe van erberghen/
en(de) meer ande(re) ingesetten(en) sdorps van ned(er)heyleshe(m)/
ind(en) name en(de) van wegen desselfs dorps t(er) eenre/
en(de) g(heer)de claes t(er) ande(re) aengaen(de) den co(m)me(re)n van luydick/
die de voirs(creven) van ned(er)heyleshem te dragen hebben/
int jair van lxxxii gefineert loepen(de) jairlijcx/
xxiii rinssche gulden(en) en(de) viii stuv(er)s en(de) van ande(re)n/
co(m)me(re)n bij he(n) h(ier)voirmaels gemaect dair de voirs(creven)/
van ned(er)heylishem afgesedt hadd(en) den voirs(creven) gheerde/
van zijne(n) goede(n) ald(air) gelegen gelijck ande(re)n luden/
goed(en) buyten sitten(de) hopen(de) dat hij dien last ende/
hue(r) co(m)me(re)n voirs(creven) soude hulpen drage(n) en(de) betale(n)/
nae advenant als bove(n) te voirde(r) want hij in
//
tijden voirleden ald(air) geseten was als die gemaect/
wae(re)n Dair tegen claes p(er)soens ind(en) name vand(en)/
voirs(creven) g(heer)de claes heeft te kynne(n) gegeve(n) hoe dat/
de voirs(creven) gheert claes asnu woenachtich was/
ond(er) ezemale en(de) dat hij ald(air) van allen de(n) laste(n)/
voirs(creven) gestelt werdt en(de) betaelt hadde ter selver/
plaetsen en(de) oick van meer ande(re)n co(m)me(re)n die de/
selve van ezemale sculdich mochten wesen/
hoopen(de) alsoe ongelast te blive(n) van zijne(n) goed(en)/
gelegen ond(er) ned(er)heylesshe(m) en(de) te gestaene als/
bove(n) t(er) plaetsen dair hij geseten was met meer/
woirden in desen bij p(ar)tien geallegeert Es geap/
pointeert en(de) uutgesproken bijd(er) selv(er) wet in desen/
op deselve materie gelet zijnde ende oick voir/
oogen genome(n) hebben(de) de instructien in desen/
tande(re)n tijde(n) gemaict dat de voirs(creven) g(heer)t claes/
van zijne(n) goeden gelegen ond(er) ned(er)heyleshem/
dair hij h(ier)voirmaels gewoent heeft betalen sall/
vand(en) voirs(creven) co(m)me(re)n en(de) ande(re)n bynne(n) ende voe(r)/
zijne(n) tijde gemaect als hij dair woenachtich/
was nae advenant en(de) gelijck ande(re)n buyten/
woenen(de) van hue(re)n goed(en) sullen dragen ende/
betalen(e) sijn muds gelande en(de) van zijne(n) goed(en)/
gelegen ond(er) ezemale sal deselve in dien gestaen/
dragen(de) sijn lasten mette(n) ande(re)n van ezemale/
van zijne(n) goed(en) ald(air) liggen(de) ende oick van zijne(n)/
bewinde en(de) bedrive(n) sond(er) d(air)af van die van/
ned(er)heyleshem gelast te wordd(en) in hue(re)n laste(n)/
oft co(m)me(re)n die zij te dragen sullen moege(n) hebbe(n)/
soe lange hij ald(air) woenachtich sal wesen In/
cons(ili)[o] opidi januarii xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters