SAL7384, Act: R°311.3-V°311.1 (570 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°311.3-V°311.1  
Act
Date: 1491-01-24

Transcription

2019-10-23 by fernand BERTRAND
Item jan boeg(ar)t woenen(de) te velthem heeft geloeft/
gielise van nethen(en) van alsulken rinten dairaff/
zij in questien gestaen hebbe(n) voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) gevallen ve(re)nt te kersmesse op de goede/
d(er) weduwen joes wijle(n) absoloens die hij hem/
hadde doen leve(re)n de so(m)me van elff rinsscheguld(en)/
te xx stuv(er)s tstuck deen hellicht d(air)aff te paessche(n)/
naistcomen(de) en(de) dand(er) hellicht te bamesse d(air)nae volgen(de)/
mits den welke(n) zij in desen v(er)enicht sijn va(n) costen
//
en(de) and(er)ssins dairaff deselve giel(ijs) van dien jae(r)/
soude moegen eysschen(de) sijn In desen oick v(er)sien/
oft de voirs(creven) payen nyet gehoud(en) en wordd(en)/
dat giel(ijs) alsdan onv(er)let van zijnd(er) levering(en)/
blive(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters