SAL7384, Act: R°313.1 (572 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°313.1  
Act

Transcription

2019-09-27 by fernand BERTRAND
Ic willem de groeve meyer der porten va(n) vyleer onder de prochie/
va(n) huldenberghe en(de) va(n) loenbeke certificere voer de gherichtte/
waerh(ei)[t] dat ic ontfae(n) hebbe va(n) gielijse va(n) dylne a(n)ders va(n) hasselt/
priest(er) alsulke va(n) pontpe(n)ninghe als de voers(creven) h(er) gielijs sculdich/
vas va(n) alsulken goed(en) als hij ghecocht heeft jeghe(n) a(n)thonijs/
ghenoels yden va(n)d(er) bruette(n)? sine(n) wijve en(de) hare(n) ki(n)dere(n) h(ier) ghelate(n)/
sijnde? va(n) ha(n)neke(n) rasens hare(n) sone in testame(n)te En(de) ic gheve/
he(m) en(de) alle a(n)de(re)n volcome(n) quita(n)tie diese behoeve(n) ghedae(n) int jaer/
xiiii[c] xci in merte joha(n)ne johannis? ha(n)teke(n)s ..? is groeven?
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters