SAL7384, Act: R°319.3-V°319.1 (583 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°319.3-V°319.1  
Act
Date: 1491-01-28

Transcription

2020-01-19 by fernand BERTRAND
Nae dien henrick merts diene(r) jans de mol alhier/
bijd(en) raide vand(er) stadt gebracht heeft zeke(re) scepen(en)/
brieve(n) met hue(re)n a(n)nexen dair mede jacop wijle(n)/
van ravenschote douwe vercreech ende gecocht hadde/
zeke(re) goed(en) gelegen te wespelae(r) en(de) d(air)omtr(int) dair toe/
de voirs(creven) jan de mol nae come(n) was geven(de) voirts te/
kenne(n) hoe dat e(n)nige vand(en) zegelen te weten(e) eene(n)/
aende selve br(ieven) hangen(de) nae dat hij die van/
sijne(n) meeste(r) ontfange(n) hadde bij versuemtheyd(en)/
van hem oft d(er) gheenre dair ond(er) hij die bracht
//
hadde te weten(e) den procur(eur)s oft no(ta)r(is) vand(en) (con)s(er)vatorien/
d(er) univ(er)siteyt van des(er) stadt r(e)side(re)nde ontwee en(de)/
te nyeute gegaen was d(air) p(ar)tien in des(en) in rechte/
stond(en) bege(re)nde alsoe den selve(n) zegel wed(er)o(m)me/
v(er)nyeut te hebben(e) met gad(er)s eene(n) steerte van/
francijne gefroceert wesen(de) dairaff den zegel/
geheel was p(rese)nte(re)nde sijne(n) eedt dat tselve bij v(er)suymte(n)/
als bove(n) toecome(n) was en(de) nae dat hij die van/
sijne(n) meeste(r) geheel ontfange(n) hadde Soe es bijd(er)/
wet uutgesproken h(ier)op geledt sijnde in alsoe v(er)re/
de voirs(creven) diene(r) jans de mol name op sijne(n) eedt/
tvoirs(creven) gebreck bij v(er)suemeniss(en) als bove(n) sond(er)/
fraude en(de) argelist toegecome(n) te sijne nae dien/
sij and(er)ssins den selve(n) brieff mette(n) a(n)nexen geheel/
vand(en) en(de) ongeca(n)celleert datmen den voirs(creven) zegel/
v(er)suemt wesen(de) met gad(er)s den stertken voirs(creven)/
vernyeuwe(n) soude In cons(ili)[o] opidi januarii xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters