SAL7384, Act: R°320.1 (587 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°320.1  
Act
Date: 1491-01-29

Transcription

2020-01-17 by fernand BERTRAND
Want henrick molema(n) als man ende momboir lijsbette(n)/
vanden plasse zijnd(er) huysvrouwe(n) geleydt sijnde nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve wout(er)s svorst(er)s willems vand(er)/
eect en(de) matheeus crane(n) soe wair die gelegen sijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meye(r) van halen oft zijne(n) stadhoude(r) Alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) liebrechte/
svorst(er)s arnde ja(n)ne en(de) cornelise vand(er) eect gebruede(re)n/
(christ)ine crane en(de) ja(n)ne hue(re)n man dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(e) doen besceyden oft zij hen dair tegen hadd(en)/
willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hen dair tegen oppone(re)nde den voirs(creven)/
geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij rappoirte wout(er)s van boenrode/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te sijne gewes(en)/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en) houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveringe(n) also v(er)re als noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno januarii xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters