SAL7384, Act: R°320.2-V°321.1 (588 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°320.2-V°321.1  
Act
Date: 1491-01-29

Transcription

2020-01-27 by fernand BERTRAND
Want meest(er) pauwel ooghe als procur(eur) jouffr(ouwe) lijsbette(n)/
oegs professe ind(en) godshuyse vand(er) banck die uuyt/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot hue(re)n live/
houden(de) en(de) besitten(de) es vier mudden rocx goet en(de)/
payabel wel bereyt met wa(n)ne en(de) vede(re)n mate van/
thiene(n) te weten(e) vi halst(er) der selv(er) mate(n) voir elck/
mudde ge(re)kent van dien vier en(de) een halff mudd(en)
//
rocx erfpachts ende oick vier hollansgulden(en) van/
dien vier en(de) eene(n) halve(n) hollansgulden(en) te xvi stuv(er)s/
tstuck mu(n)ten h(er)togen ph(ilip)s erffeliker rinte(n) jairlix/
ts(in)te andriesmesse apostels te betalen(e) en(de) te loven(e)/
te leve(re)n bebrieft en(de) bevesticht ov(er)lang met scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) wijle(n) gielise stroeprock toebehoiren(de)/
de welke deselve gielis hadde en(de) houden(de) was/
aen en(de) op de goede en(de) ond(er)pande zeg(er)s vand(er) eycke(n)/
cnape der stadt van loven(e) h(ier)ond(er) gescreve(n) hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van/
libbeke oft zijne(n) stadhoude(r) Alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den wynne/
jans vand(er) nat dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
doen besceyden oft hij hem dair tege(n) hadde/
willen oppone(re)n Aldair hij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecompareert en es noch procur(eur) van/
sijne(n) wegen hen dair tegen oppone(re)nde de/
voirs(creven) meest(er) pauwel ind(en) name als bove(n) altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
verre dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen bij rappoirte giel(ise)/
eveloghe d(er) stadt bode behoirlijck gebleke(n) heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet/
te zijne gewesen hebbe(n) voir een vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) meest(er)s pauwels p(ro)cur(eur) voirs(creven)/
niet en compareert ten opstaene smeyers en(de) d(er)/
scepen(en) datmen den voirs(creven) meeste(re)n pauwels/
ind(en) name als bove(n) houd(en) soude inde macht/
van sijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re/
alst noch voe(r) scepen(en) comen es In scampno/
januarii xxix/
Hier nae volgen de pande(n) vand(en) voirs(creven)/
erfpachte d(air)aff vo(r)e me(n)tie gemaict is
//
Ierst thoff geheete(n) langenpoel mette(n) huysen hoven/
stallen schue(re)n boeg(ar)de wi(n)nen(de) lande en(de) bossche d(air)aen/
gelegen en(de) allen den ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n) inde/
p(ro)chie van libbeke tussche(n) de goede wout(er)s wijle(n)/
meys t(er) eenre en(de) de ledicheitstrate de goede lijsbette(n)/
wijle(n) sgreve(n) de goede giel(ise) wile(n) briede(r) nu zijnd(en)/
kinde(re)n t(er) ande(r) zijden/
It(em) (½) boend(er) lants gelegen opt velt geheete(n) ned(er)sten/
werfacker tusschen de goede der voirs(creven) lijsbette(n)/
wijle(n) sgreve(n) te beyde zijde(n) en(de) naest den goeden/
wout(er)s wijle(n) meys/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelegen aldair opt velt geheete(n)/
winckel tussche(n) de goede des voirs(creven) wijle(n) wout(er)s/
meys en(de) de goede der kinde(re)n wijle(n) van bolle(n)b(er)ge/
nu der kinde(re)n odilien sbried(er)s/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) aldair opt selve velt tussche(n)/
de goede wout(er)s wijle(n) meys voirs(creven) ende de strate/
geheete(n) doustrate/
It(em) iii dach(mael) lants gelege(n) opt velt geheete(n) heydenvelt/
tussche(n) de h(er)strate aldair en(de) de voirs(creven) strate geheeten/
donustrate/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelegen opt selve velt tussche(n)/
de h(er)strate aldair en(de) de goede wijle(n) lijsbette(n) sgreve(n)/
voirs(creven) en(de) naist den goeden arnts wijle(n) meys/
ende arts sroeden/
It(em) i boend(er) lants gelegen opt velt geheete(n) gheestbeke/
bijde h(er)strate ald(air) tussche(n) de goede arnts rode en(de)/
de goede des voirs(creven) wijle(n) wout(er)s meys/
It(em) (½) boend(er) lants gelegen aldair opt selve velt/
tusschen de goede wout(er)s wijle(n) meys en(de) de goede/
lijsbette(n) wijle(n) sgreve(n) voirs(creven)/
It(em) (½) boend(er) lants gelege() opt gheestbeke velt voirs(creven)/
tussche(n) de goede des voirs(creven) wijle(n) wout(er)s meys/
en(de) de goede willems van cockeye/
It(em) (½) boend(er) lants gelegen ald(air) opt selve velt tussche(n)/
de goede jans ty(m)m(er)man en(de) de goede henricx geheete(n)/
smet van holsbeke
//
It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) aldair opt selve velt tussche(n)/
de goede arnts rode en(de) jans ty(m)m(er)mans voirs(creven)/
It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) aldair opt selve velt tussche(n)/
de goede reyners greve en(de) de goede des voirs(creven) wilen/
wout(er)s meys/
It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) aldair opt gheestbeke velt/
voirs(creven) tussche(n) de goede des voirs(creven) wile(n) wout(er)s meys/
en(de) lijsbette(n) wile(n) sgreve(n) voirs(creven)/
It(em) iii dach(mael) lants gelege(n) opt velt geheete(n) schoerberch/
tussche(n) de herstrate aldair en(de) den wijng(ar)tberch/
It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) opt velt geheete(n) co(n)nemi(n)ne/
tussche(n) de goede lodewijcx wile(n) lieboys en(de) de goede/
des voirs(creven) wile(n) wout(er)s meys/
It(em) i dach(mael) lants gelege(n) ald(air) opt selve velt tussche(n) de/
goede wile(n) wout(er)s meys en(de) de goede jans ty(m)m(er)ma(n)s voirs(creven)/
It(em) (½) boend(er) beempts gelege(n) t(er) ledicheyt tusschen de/
herstrate aldair en(de) de goede gielis geheete(n) briede(r) en(de)/
naist den goeden des voirs(creven) wijle(n) wout(er)s meys/
It(em) iii dach(mael) weyen geheete(n) molleect gelegen aldair/
tussche(n) de goede des voirs(creven) wile(n) wout(er)s meys te beyde/
zijden/
It(em) (½) dach(mael) beempts geheete(n) der hage(n)beempt geleg(en)/
naist den goed(e) desselfs wile(n) wout(er)s meys/
It(em) i(½) dach(mael) weyen gelegen tusschen den voirs(creven) hage(n)beemt/
en(de) de goede des voirs(creven) wile(n) wout(er)s meys/
It(em) i(½) dach(mael) weyen gelege(n) ald(air) tusschen den selven/
hage(n)beemt en(de) de herstrate aldair/
Alsoe de voirs(creven) goede inde p(ro)chie van libbeke/
inde voirs(creven) plaetsse(n) liggen(de) sijn luttel min oft meer/
ind(en) mate(n) houden(de)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters