SAL7384, Act: R°333.2-V°333.1 (606 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°333.2-V°333.1  
Act
Date: 1491-02-07

Transcription

2020-03-08 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat meest(er) jan vand(er) cappelle(n) sec(re)tar(is)/
van leeuwe in p(rese)ntia heeft geconstitueert absq(ue) r(e)vocatio(n)e/
e(m)mer voe(r) aen d(er)re tijt dat de so(m)me nae bescreve(n) volco/
melijck voldaen sal sijn joh(ann)ese heyms wisselere/
d(er) stadt van loven(e) ende ph(ilip)e d(air) neve(n) meye(r) va(n)d(er)/
donck aut alt(er)i van jae(re) te jae(re) te mane(n) teysschen/
inne te heffen opte bue(re)n en(de) tonfangen alsulken/
thien rinssche gulden(en) erffelijck als deselve meest(er) jan/
jairlijcx heffen(de) es de sesse d(air)aff ond(er) der stadt zegel/
van thiene(n) aende tafele tsheylichsgeests ald(air) opte(n)/
xxv dach van m(er)te vallen(de) vand(er) daet xiiii[c]/
lxxxiii ende de vie(r) ond(er) de scepen(en) zegel van/
thiene(n) aen ja(n)ne vand(en) steene will(em)me van kersbeke/
en(de) lambrechte de witten vallen(de) xxi dage in/
junio vand(er) daet xiiii[c] lxxxviii en(de) ofts noot zij/
met rechte te v(er)volgen(e) t(er) plaetsen dair en(de) alsoe/
dat nae uutwijsen en(de) inhoud(en) vand(en) selve(n) br(ieven)/
behoe(re)n sal met allen solempniteyt(en) van rechte/
d(air)toe dienen(de) en(de) van noode wesen(de) Alle(n) q(ue)stien en(de)/
gedinge(n) d(air)uuyt spruyten(de) Te vervolgen (et)c(etera) in/
melio(r)i forma Te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)lies(en) (et)c(etera)/
Componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) Promitt(ens) rat(um)/
absq(ue) calculo Soe lange en(de) tot aen d(er)re tijt toe/
dat selve meest(er) jan den selve(n) joh(ann)ese heyms/
oft ph(ilip)e oft den eene(n) van hen tot behoef des/
edelen he(re)n he(re)n cornelijs van b(er)ghen betaelt/
sal hebben alsulke(n) hondert rinssche gulden(en) eens
//
alse hij van sijne(n) derde(n) deele d(er) sessehond(er)t/
rinssche gulden(en) die xii aprilis anno xc bekint/
en(de) geloeft werdd(en) vore scepen(en) van loven(e) ja(n)ne/
van lathem tot behoef vand(en) selve(n) he(re)n cornelijse/
bijde(n) selve(n) meest(er) ja(n)ne en(de) sijne medepleg(er)s/
noch tacht(er) en(de) belanck es en(de) niet lang(er) ende/
deselve so(m)me voldaen sijnde sal deselve/
joh(ann)es heyms de(n) selve(n) meeste(re)n ja(n)ne de voirs(creven)/
sijne rintbrieve die hij te des(er) meyni(n)ge(n) bekint/
heeft van hem ontfange(n) te hebben(e) gehoude(n)/
sijn wed(er) over te leve(re)n ongeca(n)celleert den selve(n)/
meeste(re)n ja(n)ne cor(am) buetsele vynck februarii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters